Generalforsamling 2015-04-07

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NOVA – Nordsjællands Astronomiforening

Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes i Borsholm Forsamlingshus, Skibstrupvej 1a, 3000 Helsingør.

Dagorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt fremlæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent
 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • Følgende medlemmer er på valg:
  • Poul Henrik Jørgensen, ønsker genvalg
  • Birgit Kamara, ønsker genvalg
  • Heine Larsen, ønsker genvalg
  • Torkild Wamsler, ønsker genvalg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt
  • Punkter herunder kan ikke være genstand for afstemning

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et let traktement.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i NOVA

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.