NOVA Generalforsamling 5. april 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
NOVA – Nordsjællands Astronomiforening

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 5. april 2016 kl. 19.30 i Borsholm Forsamlingshus, Skibstrupvej 1a, 3000 Helsingør. 

Dagorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt fremlæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent
 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 7. Behandling af indkomne forslag
  • Der er ikke modtaget nogen forslag.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • Nedenstående tre medlemmer er på valg og genopstiller:
  • Ole Maymann
  • John Reckendorff Olsen
  • Martin Sparre
  • Nedenstående fire bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg og fortsætter:
  • Poul Henrik Jørgensen
  • Birgit Kamara
  • Heine Larsen
  • Torkild Wamsler
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt
  • Punkter herunder kan ikke være genstand for afstemning

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et let traktement.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i NOVA

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.