Foredrag om Arktisk hav-is og klima-modellering

Tirsdag d. 29. marts 2016 holder Rasmus Anker Pedersen fra Niels Bohr Institutet foredrag om Arktisk hav-is og klima-modellering. Foredraget finder sted i Toldkammeret kl 19.30.

Rasmus har sendt os følgende appetitvækker:

Den arktiske hav-is er blevet reduceret markant over de seneste år. Det er blevet tolket som en indikation på klimaforandring, og har derudover rejst spørgsmål om hav-is-tabets forbindelse til klimaet. Påvirker det klimaet yderligere, hvis hav-isen forsvinder? – kan det påvirke vores breddegrader?

Havisen flyder på havoverfladen, og påvirker både atmosfæren og oceanet. Ændringer i hav-isen igangsætter såkaldte feedback-mekanismer, og isen spiller dermed en vigtig rolle i klimasystemet. Klimamodeller kan forbedre vores forståelse af disse mekanismer, og dermed gøre os klogere på hvordan hav-isen påvirker fortidens, nutidens og fremtidens klima.

Der er lukket for kommentarer.