Author Archives: martinsparre

NOVAs forårsaktiviteter 2020

Desværre har vi indtil nu været nødsaget til at sætte mange af de fælles NOVA aktiviteter på pause på grund af Corona-virussen.

Foredraget i Toldkammeret tirsdag d. 31. marts 2020 er desværre også aflyst.

Video-møder
I bestyrelsen er vi ved at teste online løsninger, så vi kan afholde video-møder. I første omgang planlægger vi at afholde et bestyrelsesmøde på denne måde.

Desuden satser vi på at flytte andre af NOVAs aktiviteter on-line. Eksempelvis møder i Kosmologigruppen og Montebelloprojektet samt evt. medlemsmøder om andre emner. Vi vil forsøge at teste det umiddelbart før eller efter påske.

Generalforsamling 2020
Bestyrelsen har indkaldt til Generalforsamling, som NOVAs vedtægter påkræver. Datoen er 22. april 2020. Imidlertid forventer vi ikke, at det vil være muligt at afholde en normal generalforsamling ved fysisk fremmøde, og vi overvejer derfor at afholde Generalforsamlingen som en videokonference eller alternativt at udsætte den.

Her er indkaldelsen:
https://novastronomi.wordpress.com/2020/03/15/generalforsamling-22-april-2020-indkaldelse/

I bestyrelsen håber vi ligesom alle andre, at Verden snart kommer gennem den nuværende krise.

På det nære plan glæder vi os til atter sammen med de øvrige medlemmer at dyrke vor fælles interesse for astronomi og naturvidenskab i NOVA.

Efter en lang vinter med gråvejr kan vi i det mindste glæde os over, at det i den seneste tid ofte har være stjerneklart 😉

Aflysning af NOVA aktiviteter i marts 2020

På grund af Coronavirus er vi i NOVA desværre blevet nødt til at udsætte / aflyse alle møder og aktiviteter i marts 2020.

Vi vil følge statens og Helsingør Kommunes anbefalinger for, hvornår vi kan genoptage vores aktiviteter.

Merkur-passagen set fra Nordsjælland

Per Haugen fra NOVA har taget dette billedet af Merkur-passagen mandag d. 11. november 2019 kl 13.45, 10 minutter efter passagens start.

Haugen0

Merkur ses til venstre på billedet. Der var et tyndt sky-dække, som giver årsag til variationer i den tilsyneladende variation i Solens intensitet.

Læs resten

Merkur-passagen set fra Tyskland

Her er en lille observationsrapport fra Potsdam, lidt uden for Berlin i Tyskland, hvor der i dag er solskinsvejr, og man dermed kan se Merkur-passagen. Jeg fik set passagen gennem en stor Meade kikkert, samt det nedenstående instrument.

Her er et billede af Solen, og hvis man kigger godt efter kan man også se lyspletten fra Merkur:

Merkur

Læs resten

På sporet af det første liv på jorden

Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl 19.30 kommer Tue Hassenkam (Nano-Sceince center, Københavns universitet) forbi Toldkammeret og fortæller NOVA om det første liv på jorden. Tue har sendt os den følgende beskrivelse af foredraget:

Titel: På sporet af det første liv på jorden

Abstract: Livet på Jorden opstod på et eller andet tidspunkt imellem 4.5 og 3.5 Milliarder år siden. I foredraget vil der blive gjort rede for den til tider kontroversielle forskning i de tidligste spor af liv på Jorden, som ofte er baseret på tvetydige beviser. Jeg vil komme ind på de seneste resultater som indtil nu – efter min mening, er det bedste sæt af beviser for det tidligste liv på Jorden. I foredraget vil jeg også komme ind på de scenarier hvori livet kunne blive til og de laboratorie eksperimenter som kan bekræfte eller afkræfte disse scenarier. Jeg vil i den forbindelse komme ind på hvorfor min nanoskopiske tilgang er specielt velegnet til at studere livets oprindelse.

Foredraget er forbeholdt NOVAs medlemmer.