Author Archives: Poul Henrik Jørgensen

Astrotræf på Stevns Naturcenter 2018

Astronomisk Forening for Køge Bugt samt Astronomisk Selskab vil gerne invitere NOVAs medlemmer til at deltage i det årlige astronomitræf på Stevns Natur Center i weekenden fredag den 16. marts til søndag den 18. marts 2018.

NOVA medlemmer, som har deltaget de forrige år, kan varmt anbefale dette spændende,  lærerige og hyggelige arrangement.

Den officielle hjemmeside for arrangementet findes her: Astrotræf på Stevns 2018

Arrangørerne har fremsendt foreløbigt program med forbehold for evt. justeringer i programpunkterne:

Læs resten

Reklamer

Swarm satellitten og Jordens Magnetfelt

Professor Nils Olsen fra DTU Space holder tirsdag den 9. januar 2018 årets første foredrag for NOVA’s medlemmer.

Bemærk, at dette foredrag afholdes på Kulturværftet i Helsingør – altså ikke i Toldkammeret.

Nils Olsen har fremsendt flg. introduktion til foredraget.

Det magnetiske felt udgør kilden til en af de stærkeste kræfter, som påvirker partikler overalt i universet. Også på vores planet er magnetfeltet en dominerende kraft, som er styrende for forholdene i Jordens magnetosfære, hvilket er området beliggende fra den øverste, ioniserede del af atmosfæren (i omkring 100 km højde) ud til det område, hvor Solens magnetfelt dominerer, hvilket i retning mod Solen er mellem 10 og 15 jordradier (60.000 til 100.00 km). Ikke desto mindre er vores forståelse af oprindelsen af Jordens magnetfelt og dets dynamik – for ikke at tale om vores mulighed for at forudsige udviklingen heri – meget lille.

Læs resten

Superledere

Astrid Rømer, som er Postdoc på Niels Bohr Institutet, holder 14. november 2017 foredrag for NOVA’s medlemmer. Her er Astrid Rømers introduktion til foredraget om Superledere:

Menneskehedens udvikling har til alle tider været drevet frem af opdagelsen af nye materialer og evnen til at beherske dem. Særligt I vores tidsalder oplever vi, hvordan teknologien har enorm betydning for vores verden.

Bag denne udvikling er evnen til at kontrollere materialer på mikroskopisk niveau. Dette kræver et detaljeret kendskab til materialers elektroniske egenskaber og de kollektive fænomener, som opstår når mange elektroner vekselvirker med hinanden og materialets grundlæggende struktur. Sådanne vekselvirkninger giver anledning til eksempelvis gode og dårlige elektriske ledere og magnetiske materialer.

Læs resten

Antikythera Mekanismen – antikkens gådefulde tandhjul

Lektor John Rosendal Nielsen fra Aurehøj Gymnasium holder foredrag for NOVA’s medlemmer om den mekaniske astronomiske computer, der sammen med mange andre skatte er fundet i et 2.000 år gammelt skibsvrag ved øen Antikythera.  Foredraget afholdes i Toldkammeret i Helsingør med start kl. 19:30 tirsdag den 24. oktober 2017.

Her en dokumentarfilm fra NOVA: Decoding the Antikythera Mechanism

Her er John Rosendal Nielsens introduktion til foredraget:
Læs resten

Exoplaneter – er Jorden unik eller en af mange beboelige verdener?

Lars Buchhave fra Niels Bohr Institutet holder foredrag for NOVA’s medlemmer tirsdag den 3. oktober kl. 19:30 i Toldkammeret.

Her er et sammendrag af Lars Buchhaves planlagte foredrag:

Vi står på tærsklen til at finde svaret på nogle af astronomiens og videnskabens største spørgsmål:

  • Er Jorden unik eller blot en af mange beboelige planeter?
  • Kan vi finde tegn på eksistensen af liv på planeter udenfor vores eget solsystem (kaldet exoplaneter)?

Læs resten