Category Archives: Webstedet

NOVAs forårsaktiviteter 2020

Desværre har vi indtil nu været nødsaget til at sætte mange af de fælles NOVA aktiviteter på pause på grund af Corona-virussen.

Foredraget i Toldkammeret tirsdag d. 31. marts 2020 er desværre også aflyst.

Video-møder
I bestyrelsen er vi ved at teste online løsninger, så vi kan afholde video-møder. I første omgang planlægger vi at afholde et bestyrelsesmøde på denne måde.

Desuden satser vi på at flytte andre af NOVAs aktiviteter on-line. Eksempelvis møder i Kosmologigruppen og Montebelloprojektet samt evt. medlemsmøder om andre emner. Vi vil forsøge at teste det umiddelbart før eller efter påske.

Generalforsamling 2020
Bestyrelsen har indkaldt til Generalforsamling, som NOVAs vedtægter påkræver. Datoen er 22. april 2020. Imidlertid forventer vi ikke, at det vil være muligt at afholde en normal generalforsamling ved fysisk fremmøde, og vi overvejer derfor at afholde Generalforsamlingen som en videokonference eller alternativt at udsætte den.

Her er indkaldelsen:
https://novastronomi.wordpress.com/2020/03/15/generalforsamling-22-april-2020-indkaldelse/

I bestyrelsen håber vi ligesom alle andre, at Verden snart kommer gennem den nuværende krise.

På det nære plan glæder vi os til atter sammen med de øvrige medlemmer at dyrke vor fælles interesse for astronomi og naturvidenskab i NOVA.

Efter en lang vinter med gråvejr kan vi i det mindste glæde os over, at det i den seneste tid ofte har være stjerneklart 😉

Generalforsamling 22. april 2020 indkaldelse

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i NOVA – Nordsjællands Astronomiforening.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 22. april 2020 kl. 19:30 i mødelokalet på Espergærde Bibliotek, Kløvermarken 12 i Espergærde.

Der tages forbehold for evt. udsættelse af generalforsamlingen under hensyn til den aktuelle Coronavirus krise.

Dagsorden for generalforsamlingen findes her

Vedtægterne for NOVA findes her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i NOVA

Aflysning af NOVA aktiviteter i marts 2020

På grund af Coronavirus er vi i NOVA desværre blevet nødt til at udsætte / aflyse alle møder og aktiviteter i marts 2020.

Vi vil følge statens og Helsingør Kommunes anbefalinger for, hvornår vi kan genoptage vores aktiviteter.

Meteoritter og Hiawatha krateret

Geofysiker Henning Haack, som er projektleder ved Astra – Det nationale Naturfagscenter, holder foredrag for NOVAs medlemmer tirsdag den 4. febraur 2020 fra kl. 19:30 i Toldkammeret i Helsingør.

I foredraget vil Henning Haack fortælle om den historie, Jordens meteorkratere kan fortælle og hvad man gør for at undgå fremtidige katastrofale nedslag.

Mindst et af nedslagene har haft afgørende betydning for livets udvikling på Jorden. Et andet krater, som Henning Haack for nyligt har været med til at opdage i N-Grønland, kan have haft betydning for såvel klimaets som livets udvikling for nyligt.

Henning Haack vil også fortælle om hvorledes meteoritter kan bruges til at finde ud af hvordan vores Solsystem opstod.

Læs resten

Fotonik med Jesper Glückstad

Professor Dr. Jesper Glückstad holder foredrag om fotonik for NOVAs medlemmer tirsdag den 26. november 2019 fra kl. 19:30 i Toldkammeret i Helsingør.

Det er mere end 100 år siden, at forskerne opdagede, at lys både opfører sig som bølger og partikler. Einstein kaldte lysets partikler for lyskvanter. Senere blev de omdøbt til fotoner, og i dag er fotonik betegnelsen for den teknologi, der baserer sig på lys.

Foruden de mere kendte anvendelser som belysning (LED) og kommunikation (lysledere) får fotonik stadig større betydning indenfor eksempelvis fødevareindustrien og sundhedssektoren. Desuden vil foredraget berøre spændende nye anvendelsesområder som lyssejl til rumskibe og mikrorobotter.

Læs resten