Indkaldelse til Generalforsamling 2021-04-07

Ordinær Generalforsamling i NOVA Nordsjællands Astronomiforening afholdes onsdag den 7. april 2021 fra kl. 19:30.

Mødet afholdes på Zoom pga. COVID19-pandemien. Information og Zoom link er udsendt til medlemmerne inden mødet via e-mail. Har du betalt 2021 kontingent og ikke modtaget noget Zoom link en uge inden mødet, så kontakt os og efterspørg et Zoom link, hvis du vil deltage.

Indkaldelse med dagsorden for den for den ordinære generalforsamling i NOVA 7. april 2021 findes her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i NOVA

Stjernehimlen i marts 2021

Af Allan Reib

Sommertid
Så har vi atter sommertid. Natten mellem lørdag d. 27. marts og søndag d. 28. marts skal vi huske at stille urene 1 time frem. Mere præcist kl. 02.00 onsdag d. 28. marts skal vi foretage denne ”manøvre”, hvis ikke DCF77 senderen i Mainflingen nær Frankfurt, har sendt et signal til husstandens radiostyrede ure og foretaget tidskorrektionen.

Jævndøgn
D. 20. marts kl. 10.37 har vi jævndøgn. På dette tidspunkt står solen præcis over ækvator. Dag og nat er lige lange. Frem til mandag d. 21. juni tiltager dagslængden til intet mindre end 17 timer og 27 minutter.

Månen i marts
Lørdag d. 6. marts befinder månen sig i sidste kvarter. Opgang kl. 02.48 i sydøst lige tv. for den smukke røde stjerne Antares, hovedstjernen i Skorpionen. Lørdag d. 13. marts har vi nymåne. Søndag d. 21. marts er månen i 1. kvarter. Opgang kl. 09.19 i stjernebilledet Tvillingerne. Søndag d. 28. marts, Palmesøndag, har vi fuldmåne. Opgang kl. 19.14 i stik øst i stjernebilledet Jomfruen. En smuk markering af denne helligdag.

Mars i fokus på aften- og nattehimlen
Mars er i marts måned den eneste planet på aften- og nattehimlen. I begyndelsen af måneden ses Mars som en relativ klar rødlig ”stjerne” ved 19tiden ca. 50 grader over den sydvestlige horisont i stjernebilledet Tyren. Bemærk, hvor tæt den ses nær ”Syvstjernen” også kendt som Plejaderne. Det sker i perioden fra d. 2. marts – 6. marts. Midt i marts ses den røde planet ved 20tiden 42 grader over den sydvestlige horisont mellem ”Syvstjernen” og ”Hyaderne”, som i nordisk mytologi også blev kaldt for ”Fenrisulvens Gab”. Hyaderne ses som en V-formet konstellation. I udgangen af marts ved 21tiden står Mars ca. 40 grader over Tyrens ”røde øje”, hovedstjernen Aldebaran. Mars er siden begyndelsen af måneden svækket i lysstyrke, idet den til stadighed fjerner sig fra Jorden. Først efter midnat forsvinder den i nordvest. Sæt et X i kalenderen fredag d. 19. marts. Ved 20tiden holder en 32 % belyst måne et intimt himmelmøde med Mars ca. 40 grader over den vestsydvestlige horisont. Husk altid at have dit mobilkamera med i marts, hvis vejret er klart og ”stjernevenligt”. Mars ”befinder sig godt” i stjernebilledet Tyren.

Mars og syvstjernen som de ses d. 3. marts 2021. Visualiseringen er lavet med Stellarium som kan hentes gratis her https://stellarium.org/
Læs resten

Klima, miljø og mennesker i Nordeuropa omkring sidste istids afslutning

Professor Felix Riede fra Århus Universitet holder foredrag for NOVAs medlemmer tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19:30. Foredraget foregår som interaktivt videomøde via Zoom.

Ild og is – klima, miljø og mennesker omkring sidste istids afslutning

For omkring 22.000 år siden nåede sidste istid sit højdepunkt.

I de følgende årtusinder skete der en overgang fra et mere eller mindre koldt men stabilt klima – Pleistocæn-epoken – til et varmt og stabilt klima – Holocæn-epoken.

Denne regimeændring var voldsom og præget af hyppige og markante temperaturudsving, ændringer i havniveauet samt endda ekstreme miljømæssige hændelser såsom vulkanudbrud.

På trods af disse udfordringer genindvandrede mennesker til Nordeuropa i denne periode. I sit foredrag vil Felix Riede forfølge nogle af deres fodspor.

Vi ser på udvalgte episoder af indvandring og tilbagetogt, og på hvordan klima- og miljøændringer har haft en afgørende betydning for mennesker i tiden omkring afslutningen af den seneste istid.

Læs resten

NOVA Julehilsen 2020

NOVA Julehilsen 21. december 2020

Kære NOVA medlemmer.

På denne astronomiske mærkedag 21. december 2020, hvor Jupiter og Saturn mødes, ønsker NOVAs bestyrelse hermed jer alle glædeligt jul og godt nytår. Normalt ønsker vi hinanden glædeligt jul ved årets sidste medlemsforedrag i Toldkammeret; men det er desværre ikke muligt i dette usædvanlige år.

Året begyndte ellers meget lovende og vi så frem til en ekstra spændende sæson i anledning af NOVAs 20års jubilæum som en af landets førende astronomiforeninger.

Klik for at se: NOVA Kavalkade 2000-2020

Imidlertid blev planerne pludselig kuldkastede i begyndelsen af marts: På grund af COVID-19 epidemien blev det nødvendigt at aflyse fysiske medlemsmøder inklusive vore populære foredrag i Toldkammeret samt bl.a. møderne i Kosmologigruppen, møderne på Montebello observatoriet og bestyrelsesmøderne.

Som alternativ til de fysiske møder lykkedes det heldigvis at etablere nødløsninger, som i visse tilfælde viste sig at indebære nye muligheder:

I stedet for de traditionelle foredrag i Toldkammeret har vi arrangeret videoforedrag via Internettet, hvor medlemmerne kan følge foredragene live og udveksle spørgsmål og svar med foredragsholderne.

Selvom videoforedrag naturligvis ikke kan erstatte de fysiske møder, har de vist sig at indebære visse fordele: Eksempelvis behøver tilhørerne ikke at møde op i Toldkammeret på et bestemt tidspunkt, men kan når som helst se eller gense videoforedragene hjemmefra.

En anden og væsentligere fordel er, at foredragsholderne heller ikke behøver at møde op i Toldkammeret. Det betyder, at NOVA kan invitere spændende nye foredragsholdere, som bor og arbejder udenfor Storkøbenhavn. Denne mulighed vil vi evt. fortsat udnytte, når man forhåbentlig atter kan arrangere fysiske møder.

Kosmologigruppen i NOVA har også ligget underdrejet på grund af epidemien; men efter nytår begynder Kosmologigruppen indtil videre at holde interaktive videomøder i stedet for de fysiske møder på Espergærde bibliotek. Som forsøg inviteres alle NOVAs øvrige medlemmer også til at overvære Kosmologigruppens førstkommende møde i 2021.

I modsætning til NOVAs 10års jubilæum, kunne vi ikke afholde større receptioner eller lignende i anledning af årets 20års jubilæum. I stedet markeredes dagen bl.a. ved, at NOVAs Observationsgruppe arrangerede såkaldt fortovsastronomi foran Kulturværftet. Her kunne forbipasserende gratis prøve de opstillede teleskoper og få råd om amatørastronomi.  Selv denne type arrangementer i fri luft er imidlertid umulige under de nuværende strengere COVID-19 restriktioner. Men når tiderne bedres, planlægger via flere af den slags arrangementer.

I anledning af jubilæet er vi også begyndt at publicere nogle af de mange tidligere præsentationer i NOVAs arkiv. Til at begynde med afpudsede vi en enestående præsentation om Navigation i Rummet, som tidligere bestyrelsesmedlem og jagerpilot Mogens Hansen i sin tid udarbejdede for NOVA.

Klik for at se: Navigation i Rummet

Måske delvis på grund af de aktuelle begrænsninger af sociale arrangementer, oplever NOVA stigende brug af NOVAs mobile teleskoper, som medlemmerne kan låne gratis.

Det igangværende projekt med at automatisere Montebello observatoriet nyder også godt af flere nye engagerede deltagere. I stedet for de tidligere projektmøder på selve observatoriet samarbejder projektgruppen nu primært ved hjælp af videomøder og andre interaktive IT-værktøjer, hvilket fungerer udmærket.

Efter en periode, hvor de fleste tilsyneladende foretrak at anvende sine deres egne teleskoper, er flere medlemmer af Observationsgruppen i årets løb begyndt at anvende foreningens kraftige teleskop i NOVAs Montebello observatoriet – trods det generelt elendige observationsvejr i 2020.

På trods af COVID-restriktionerne oplever vi således, at NOVA har haft et godt år omstændighederne taget i betragtning.

21. december er vintersolhverv på den nordlige halvkugle, dvs. årets korteste dag. Herefter lysner det, idet Solens bane stiger stadig højere på himlen og dagene bliver længere. Bestyrelsen håber, at det også lysner i overført betydning og ønsker medlemmerne en sikker glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Poul Henrik Jørgensen, bestyrelsesformand i NOVA

Kavalkade over NOVAs første 20 år

I anledning af NOVAs 20 jubilæum har vi gennemsøgt de elektroniske gemmer og samlet en del gulnede fotos og andre historiske materialer, som illustrerer foreningens aktiviteter siden starten 1. juni 2000.

Se den interaktive kavalkaden om NOVAs første 20 år ved at klikke på dette link:

NOVA Kavalkade 2000-2020