Superledere

Astrid Rømer, som er Postdoc på Niels Bohr Institutet, holder 14. november 2017 foredrag for NOVA’s medlemmer. Her er Astrid Rømers introduktion til foredraget om Superledere:

Menneskehedens udvikling har til alle tider været drevet frem af opdagelsen af nye materialer og evnen til at beherske dem. Særligt I vores tidsalder oplever vi, hvordan teknologien har enorm betydning for vores verden.

Bag denne udvikling er evnen til at kontrollere materialer på mikroskopisk niveau. Dette kræver et detaljeret kendskab til materialers elektroniske egenskaber og de kollektive fænomener, som opstår når mange elektroner vekselvirker med hinanden og materialets grundlæggende struktur. Sådanne vekselvirkninger giver anledning til eksempelvis gode og dårlige elektriske ledere og magnetiske materialer.

Læs resten

Reklamer

Antikythera Mekanismen – antikkens gådefulde tandhjul

Lektor John Rosendal Nielsen fra Aurehøj Gymnasium holder foredrag for NOVA’s medlemmer om den mekaniske astronomiske computer, der sammen med mange andre skatte er fundet i et 2.000 år gammelt skibsvrag ved øen Antikythera.  Foredraget afholdes i Toldkammeret i Helsingør med start kl. 19:30 tirsdag den 24. oktober 2017.

Her en dokumentarfilm fra NOVA: Decoding the Antikythera Mechanism

Her er John Rosendal Nielsens introduktion til foredraget:
Læs resten

Exoplaneter – er Jorden unik eller en af mange beboelige verdener?

Lars Buchhave fra Niels Bohr Institutet holder foredrag for NOVA’s medlemmer tirsdag den 3. oktober kl. 19:30 i Toldkammeret.

Her er et sammendrag af Lars Buchhaves planlagte foredrag:

Vi står på tærsklen til at finde svaret på nogle af astronomiens og videnskabens største spørgsmål:

  • Er Jorden unik eller blot en af mange beboelige planeter?
  • Kan vi finde tegn på eksistensen af liv på planeter udenfor vores eget solsystem (kaldet exoplaneter)?

Læs resten

Thor projektet og ASIM

Carol Anne Oxborrow, som er forsker ved DTU SPACE Institut for Rumforskning og Rumteknologi, holder foredrag for NOVA’s medlemmer tirsdag den 5. september kl. 19:30  Toldkammeret.

Her er sammendrag af Anne Oxborrows foredrag:

I september 2015 blev den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen opsendt til Den internationale Rumstation ISS på en mission i ti dage. Som led i DTU’s forskning indenfor kæmpelyn og grænsen mellem Jordens atmosfære og rummet udførte Andreas Mogensen et eksperiment for DTU Space og optog en videofilm af tordenskyer.

Læs resten

Fra fysiske fænomener til livets mekanismer

Mathias Luidor Heltberg, som er Ph.d. stipendiat på Niels Bohr Institutet, holdt 15. august 2017 foredrag i NOVA. Her er Mathias Heltbergs sammendrag af sit foredrag:

Videnskaben har rykket på menneskers forståelse af verden og gennem kombinationer af teori og eksperimenter har vi kunnet opstille modeller for grundlæggende sammenhænge i naturen.

Mens vores forståelse af den klassiske fysik i dag har givet os mulighed for at beskrive mange fænomener og forudsige eksistensen af f.eks. nye partikler, er den grundlæggende forståelse for mekanismerne i det levende stadig yderst mangelfuld.

Læs resten