Tag Archives: Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2021-04-07

Ordinær Generalforsamling i NOVA Nordsjællands Astronomiforening afholdes onsdag den 7. april 2021 fra kl. 19:30.

Mødet afholdes på Zoom pga. COVID19-pandemien. Information og Zoom link er udsendt til medlemmerne inden mødet via e-mail. Har du betalt 2021 kontingent og ikke modtaget noget Zoom link en uge inden mødet, så kontakt os og efterspørg et Zoom link, hvis du vil deltage.

Indkaldelse med dagsorden for den for den ordinære generalforsamling i NOVA 7. april 2021 findes her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i NOVA

Advertisement

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed, som tidligere annonceret i NOVANYT, til generalforsamling den 8. februar 2011 kl. 19.30 i NOVAs Astrocenter i Borsholm.

Læs resten

Generalforsamling 2010

Tirsdag den 16. marts kl. 19.30 holdes der generalforsamling på Montebelloobservatoriet, Gurrevej 90, 3000 Helsingør.
Læs resten

Generalforsamlingen 28. april

Formand Allan Reib bød velkommen til NOVA’s generalforsamling. Der var sat kaffe, te, sodavand, øl og snacks frem til de 24 fremmødte medlemmer. Mogens Helle blev valgt til dirigent og sørgede for at vi kom gennem punkterne på dagsordenen til generalforsamlingen.

Formanden kunne berette

I den forgangne sæson er der kommet 52 meldt sig ind i foreningen, hvilket omtale i dagspressen samt åbent hus arrangementer har været med til at vække interesse for.

Hele ti foredrag var på programmet i sæsonen, hvor dog et enkelt måtte aflyses på grund af sygdom. Så vi har rejst til Sibirien, boret på Grønland, observeret kosmiske vejr, accelereret partikler, rejst tilbage til Månen, overværet stjernefødsler, bygget udstyr til rummet og er genopstået med Phoenix på Mars.

Amatørastronomer har fortalt om deres lidenskaber og ture rundt i verden, hvilket har strakt sig lige fra solformørkelse i Gobi-ørkenen, observationer på La Palma og i det sydvestlige USA, begrænsning af lysforurening og til fjernstudier i astronomi.

Et bestyrelsesmedlem takker af

Mogens Hansen, der gennem flere år har været bestyrelsesmedlem, foreviser og handymand for foreningen, har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem for at få lidt mere tid til andre interesser.

I stedet for Mogens har foreningen fået Ole Maymann som nyt bestyrelsesmedlem, så bestyrelsen består fortsat af otte medlemmer.

En mindre ændring af vedtægterne

Vedtægtsændringen består i, at perioden for, hvornår generalforsamlingen skal afholdes, er udvidet til at strække sig fra 1. februar til 30. april.

Galleri

Generalforsamling 28. april 2009

Hermed følger dagsorden for NOVA´s ordinære generalforsamling, som finder sted tirsdag d. 28. april 2009 kl. 19.30 på Montebello, Gurrevej 90 i Helsingør.

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe,te og lidt mundgodt.

Venlig hilsen

Allan Reib
Formand for NOVA

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning samt fremlæggelse af budget.
 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 7. Behandling af indkomne forslag: 
  Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring:
  Paragraf 4 i vedtægerne ændres således, at afholdelsen af generalforsamlingen flyttes fra april til februar.
  Begrundelsen for denne ændring er, at budgettet for det indeværende regnskabsår bliver godkendt tidligere, og dermed vil der være mulighed or større indkøb af fx kikkerter i starten af året.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  – Formand Allan Reib er ikke på valg.
  – Næstformand Michael Carlsson er på valg, genopstiller.
  Bestyrelsesmedlemmer:
  – Birgit Kamara, genopstiller.
  – Henrik Lam, genopstiller.
  – Martin Sparre, genopstiller.
  – Mogens Hansen, stopper.
  – Poul Henrik Jørgensen, genopstiller.
  – Torkil Wamsler, genopstiller.
  Kandidater til bestyrelsen:
  – Ole Maymann foreslås af bestyrelsen.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Bestyrelsen foreslår Leif Goldbech som revisor og Lasse Nilsson som revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.